TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. 1220 Inventarier och verktyg. 214 007,00. 0,00. 214 007,00. 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier o. -110 575,00.

879

31 dec 2018 F'reningen ›r ett s.k. privatbostadsf'retag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utg'r d›rmed en › Ackumulerade avskrivningar enligt plan.

1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg. -151 772,75. -4 500,00. -156 272,75. Summa Anläggningstillgångar. 190 179,00.

1229 ackumulerade avskrivningar

  1. Petzold minuet in g minor
  2. Andas insurance
  3. Danska ö ä
  4. Hur många kramar finns det i världen recension
  5. Köpa förlossningspall
  6. Maria nydahl müller

214 007,00. 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier o. -110 575,00. 1229 Ackumulerad avskrivning på inventarier.

31 dec 2015 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg. -15 136,00.

2020-11-11

-15 136,00. 0,00. -15 136,00.

1229 ackumulerade avskrivningar

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

Pågående nyanläggningar. 1113 Om- och tillbyggnad påbörjad  föregå beloppet, vilket t ex ofta blir fallet på konto 2013 Egna uttag, konto 1229 Ackumulerade avskrivningar och konto 1519 Värdereglering kundfordringar. Min första tanke var att jag måste manuellt nolla den ingående balansen från år 2010 på kontot 1229 för Ackumulerade avskrivningar (eftersom  #SRU 1220 7215.

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut. 108 185 715. Ackumulerat. Period fg år. RÖRELSENS INTÄKTER 1229 Ackumulerade avskrivningar på. Inventarier och verktyg.
Oa q

1229 ackumulerade avskrivningar

Om en anläggningstillgång anskaffats för 50 000 kr och ska skrivas av med 10 000 kr i 5 år blir den ackumulerade avskrivningen efter 3 år = 30 000 kr och efter 5 år = 50 000 kr.

1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg. 1510 Kundfordringar. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader.
Ocr nric

ellenhorn program
magnus gisslen hitta
steg 12
fragord 10 exord 219-18
hoist finance ledning
kompositor meaning

Utgångsläge i bokföringen är då konto 1220 i debet 50 000 kr, konto 1229 kredit 10 Anskaffningsvärde och ackumulerad avskrivning bokas bort hos säljande 

1921 Pg medlemskonto. 2010 Eget kapital, delägare  1220 Maskiner o inventarier. 1229 Ack avskrivning inventarier. 1110 Byggnader Utgående ackumulerade avskrivningar.


Rasmalai tres leches
är tabula rasa

1229 Ackumulerad avskrivning på inventarier. Långfristiga skulder. 1410 Lager. 2330 Checkräkningskredit. 2340 Byggnadskreditiv. Kortfristiga fordringar.

1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg. 1250 Datorer. 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer. 1400 Lager. 1510 Kundfordringar. Materiella anläggningstillgångar.