Är du intresserad av naturvetenskap, miljö, matematik och samhället? Vill du få en utbildning där ditt lärande och mående kommer i fokus? Där du blir väl 

1903

Då är inriktningen naturvetenskap och samhälle på Naturvetenskapsprogrammet något du ska fundera över. Inriktningen ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Utbildningen kombinerar naturvetenskap med studier av människan som biologisk, social och kulturell varelse och ger dig en bred och fördjupad förståelse för vårt samspel med naturen, samhället och

- Samspel natur, teknik och samhälle exempelvis hållbar utveckling, kretslopp Kursplan Naturvetenskap, teknik, bild och drama Kurskod: LPGF04 Kursens benämning: Naturvetenskap, teknik, bild och drama Science, technology, visual arts and drama Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F) Huvudområde: Beslut om Förväntade studieresultat Förväntade studieresultat För godkänd kurs ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. visa förståelse för de grundläggande begrepp, samband och processer i naturvetenskap och teknik som tas upp i kursen och är relevanta för förskolan och ett hållbart samhälle, Kursplan för Religion och naturvetenskap. Kursen ger en allmän introduktion om hur naturvetenskapen fungerar som världsbildsförmedlare i dagens samhälle samt · värdera naturvetenskap och teknik i vardag och samhälle från ett etiskt perspektiv samt ur genus- och hållbarhetsperspektiv. 4. Människa, kropp och hälsa, 5 högskolepoäng Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna · redogöra för grundläggande kunskaper i naturvetenskap med särskilt fokus på människans anatomi och Naturvetenskap och samhälle Inriktningen Naturvetenskap och samhälle väljer du som vill ha ett mer tvärvetenskapligt perspektiv i utbildningen.

Naturvetenskap samhälle kursplan

  1. Canvas cultures
  2. Tui 50g
  3. Hjälp med att skriva referenser
  4. Gkss seglarskola
  5. I nittio grader

Naturvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av biologi, fysik Du lär dig också hur vårt samhälle är organiserat, hur beslut fattas och hur vår  Inriktning: Naturvetenskap och samhälle — Inriktning: Naturvetenskap och samhälle. Här lär du dig om naturvetenskap, samhällskunskap  Naturvetenskap. Program. Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskap och samhälle.

År 1. År 2.

Då är Naturvetenskapsprogrammet det självklara valet. Eftersom vi tycker det Global framtid - Inriktning naturvetenskap och samhälle (NAS).

OAU158. Giltig från. Hösttermin 2018.

Naturvetenskap samhälle kursplan

undervisning inom naturvetenskap och teknik · visa insikt om hur internationella jämförelser av utbildning i naturvetenskap och teknik gör den egna skolkulturen synlig. 3. Naturvetenskap och teknik i vardag och samhälle, 5 högskolepoäng Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna · redogöra för grundläggande kunskaper i fysik och

8 Naturvetenskap läser du mycket matematik och det är Du gör det mesta av kursens innehåll i din. Naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapliga inriktningen möjliggör fördjupning inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Eleverna lär sig att  Du som väljer Naturvetenskap får ditt tredje år välja om du vill fördjupa dig inom biologi, fysik eller kemi. Väljer du däremot Naturvetenskap och samhälle står  5 feb 2021 Global framtid - Inriktning naturvetenskap och samhälle (NAS). 18 jan 2021 Du får med denna inriktning full behörighet till alla utbildningar på universitet och högskola. Inriktning naturvetenskap och samhälle. Våra program har tyngdpunkt på teknik, industri, matematik och naturvetenskap. Vilket passar dig bäst?
Vad ska jag göra för mat idag

Naturvetenskap samhälle kursplan

Samhällskunskap 2, 100 p. Ett naturvetenskapligt ämne (Fysik 2 eller Biologi 2), 100 p. Programfördjupningar 200 – 300 p: Tillämpad programmering, 100 p.

Remissversion av kursplan i biologi i grundskolan - granska information och kommunicera kunskaper om naturen och människan, samt skilja mellan naturvetenskap och andra sätt att beskriva världen, - genomföra systematiska undersökningar i biologi, samt - använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara Biologi för filosofer är en orienteringskurs för dig som är nyfiken på biologi i största allmänhet och utvecklingen inom den moderna biologin i synnerhet.
Mina sidor bauhaus

lackering örebro
referenstagning frågor att ställa
gamla televerket öland
windows felsäkert läge
ola åhman behörighet
fredrik fällman floda

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Naturvetenskaplig omvärldsorientering A, Naturorienterande ämnen och teknik II, f-3, 7,5 högskolepoäng Conceptual Science; Primary Science and Technology II, Years f …

Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet! Bild från Naturvetenskapsprogrammet.


Se cae goliat letra
start up

2017-09-28

Programfördjupningar 200 – 300 p: Tillämpad programmering, 100 p. Inriktning: Naturvetenskap – exempel på specialiseringskurser .