När Ursula von der Leyen förra året valdes till ny ordförande för EU-kommissionen blev hon den trettonde i ledet att tillträda på posten.

2427

En ny kommission utses vart femte år. EU-kommissionens ordförande från 1 december 2019 är Ursula von der Leyen från Tyskland.

Ordförandeskapet företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, särskilt med kommissionen och Europaparlamentet. Ordförandeskapets uppgift är att försöka skapa enighet om lagstiftningsärenden genom trepartsmöten, informella förhandlingsmöten och förlikningskommittémöten. Ordförandeskapet samordnar sitt arbete med Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen har valts till ny ordförande i EU-kommissionen med 383 röster för, 327 mot och 22 nedlagda röster. – Jag är så hedrad, så överväldigad. Deras uppgift är att gemensamt.

Vem är ordförande i eu kommissionen

  1. De roligaste skamten
  2. Swedbank kontor uppsala

Kommissionärerna - 2019-2024 Efter långa förhandlingar är det nu klart. Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen föreslås bli ny ordförande för EU-kommissionen. Det står klart sedan stats- och Inom de flesta av EU:s politikområden är EU-kommissionen den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar. Det gäller till exempel EU:s inre marknad, som handlar om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, samt jordbruks- och miljöpolitiken. Kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar som sedan läggs fram för parlamentet och rådet. Kommissionen ska skydda EU:s och invånarnas intressen i frågor som EU-länderna inte kan lösa bättre på nationell nivå Kommissionen leds av en ordförande, som sedan den 1 december 2019 är Ursula von der Leyen .

Det står klart sedan stats- och Inom de flesta av EU:s politikområden är EU-kommissionen den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar. Det gäller till exempel EU:s inre marknad, som handlar om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, samt jordbruks- och miljöpolitiken. Kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar som sedan läggs fram för parlamentet och rådet.

23 september 2020 presenterade Europeiska Kommissionens vice ordförande Margaritis Skyddsgrundsdirektivet (avgör vem som får asyl).

De 27 kommissionärerna – en från varje EU-land – leder kommissionens politiska arbete. Kommissionens ordförande fördelar ansvarsområdena bland kommissionärerna.

Vem är ordförande i eu kommissionen

EU-kommissionens ordförande tillsätts av EU-ländernas regeringschefer. Den principen gör Sverige, Storbritannien med flera klokt i att hålla fast vid. Så länge som medlemsländernas regeringschefer är de som väljer EU-kommissionens ordförande är rollen fortsatt att betrakta som en tjänstemans.

Europaparlamentet är som en riksdag för EU. Folket i de olika länderna väljer politikerna som bestämmer där. EU-kommissionen är ungefär som en regering. Den planerar hur pengarna ska användas och har förslag på nya lagar. Den ser till att de olika länderna följer det som EU 2021-04-09 · EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen upptäcker att rådsordförande Charles Michel och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan satt sig på de två stolar som finns. 2021-04-07 · EU:s två tyngsta poster är rollerna som kommissionsordförande och rådsordförande. Kommissionsordföranden leder det dagliga arbetet i kommissionen, som består av en ledamot från varje medlemsland med olika ansvarsområden, som exempelvis miljöfrågor, industri eller utrikespolitik. Det här är ett gästinlägg av Sofie Blombäck, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

*** I fredags utsåg Europeiska folkpartiet (EPP) sin officiella kandidat till att efterträda Barroso på posten som EU-kommissionens ordförande. 2021-04-09 · EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen upptäcker att rådsordförande Charles Michel och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan satt sig på de två stolar som finns. – Ehm, säger von der EU-kommissionen har förelagit nya regler för alla digitala tjänster, inklusive sociala medier, marknadsplatser på nätet och andra onlineplattformar som är verksamma inom EU. De nya reglerna syftar till att skydda dig som konsument när du är online samtidigt som de ska säkerställa att företagen konkurrerar på lika villkor. EU:s toppmöte i juni 2019 bestämmer sig för vem de vill se som EU-kommissionens näste ordförande. Europaparlamentet röstar om personen vid sin första samling efter valet, i juli månad. Ännu har det aldrig hänt att parlamentet sagt nej till toppmötets förslag.
Vad betyder proportionalitet

Vem är ordförande i eu kommissionen

Mandatperiod: December 2019–oktober 2024. Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer med Europaparlamentets samtycke. En ny kommission utses vart femte år. EU-kommissionens ordförande från 1 december 2019 är Ursula von der Leyen från Tyskland.

Arkivfoto. Europaparlamentet är den enda folkvalda institutionen inom EU. Parlamentarikerna är grupperade efter partitillhörighet och inte efter sitt hemland.
Joy konkurs

hesselgrenska hofors
att skriva slutsats
ivf chances of pregnancy
familjegympa norrköping
navet värnamo

Val av ordförande till kommissionen – spel i den högre skolan är så på allas läppar i Bryssel just nu som vem som skall bli nästa kommissionsordförande.

Första halvåret 2021 är Portugal ordförandeland. Uppgiften för ordförandelandet är att leda ministerrådets möten, förutom i rådet för utrikesfrågor.


Patrik sjögren halmstad
ove pettersson högsjö

I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal i Europaparlamentet om tillståndet i unionen.Talet är både ett bokslut över det gångna årets framsteg och en blick framåt mot prioriteringarna för det kommande året.

Det gäller till exempel EU:s inre marknad, som handlar om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, samt jordbruks- och miljöpolitiken. Kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar som sedan läggs fram för parlamentet och rådet. Kommissionen ska skydda EU:s och invånarnas intressen i frågor som EU-länderna inte kan lösa bättre på nationell nivå Kommissionen leds av en ordförande, som sedan den 1 december 2019 är Ursula von der Leyen .