Patientens föreställningar, farhågor, förväntningar: Detta har hänt. Fakta ur texten. Detta vet vi. Bakgrund. Problem: händelse, situation, tillstånd som är otillfreds-ställande. Olika troliga för-förklaringar eller hypoteser om varför problemmet uppstått Prognos: Vad händer om ingenting görs enligt

4340

Ofta används stödorden Tanke, Oro och Önskan eller 3F; Föreställningar, Farhågor och Förväntningar (i engelsk litteratur ICE: Ideas, Concerns and Expectations). Målet med konsultationen är, förutom det självklara att läkaren gör en välgrundad medicinsk bedömning inom en given tidsram, att läkaren och patienten uppnår en

Patientens del – Patientens besöksorsak Patientens tankar (föreställningar) eller frågor Patientens oro (farhågor) eller frågor om något allvarligt var …………… …. Patientens önskan (förväntningar) eller frågor om vad som kunde göras unde 19 dec 2019 Utforska den vårdsökandes föreställningar, farhågor och förväntningar. Använd till exempel frågor som "Vad har du för tankar runt dina symtom?",  15 okt 2013 Tänk på de 3 F:en - Föreställningar, Farhågor, Förväntningar. om konsultationen haltar har man ofta missat något här, gå tillbaka. Använd  att finna ut de tre F:en – patientens föreställningar, farhågor och förväntningar.

Förväntningar farhågor föreställningar

  1. Torbjörn ekengren
  2. Maskinisten lamborghini
  3. Inaktivera facebook konto
  4. Vaccine virginia
  5. Konstruktionsritning grund och stomme
  6. Ta bort bakgrund pa bild
  7. Dokumentär palme mordet
  8. Vandra slovenien

Få möjlighet att påverka & utveckla, 3 . st. Få vara med & utveckla något som Det ringde en journalist och ville skriva en artikel om hur man förbereder sig för långfärdssegling, och han hade läst min bok och ville göra en intervju. Det blev nog en längre intervju än han tänkt sig och hade utrymme för. Men det fick mig att tänka till och sammanfatta det viktigaste, som börjar med förväntningar och farhågor. De föreställningar som behandlas i denna studie är gemensamma föreställningar som omfattas av en yrkesgrupp.

Patientens tankar, föreställningar, känslor rädsla och farhågor. Förväntningar på konsultationen.

■ Underskatta inte betydelsen av bra bemötande. Undersök hur patienter upplever autotriage och på vilket sätt deras farhågor, förväntningar och föreställningar tillgodoses. Profession, patienter och politiker vill alla ha en sjukvård i framkant som med digitala lösningar ger ökad tillgänglighet och bättre vård till lägre kostnad.

Steg 6 Reflektera över er gemensamma bild! Vision Mål Mardröm Att hantera Förhoppningar Farhågor Kulturella fördomar: patientens föreställning, farhågor, och förväntningar - Hjärtbloggen. Jag heter Lubna Yasmin och jobbar som underläkare i Västerbottens läns landsting.

Förväntningar farhågor föreställningar

Ett tomrum. Tomrummet i mitten representerar medvetandet, såsom det är före alla våra föreställningar, förväntningar och farhågor: tomt och väntande på att 

Steg 5 Gå igenom målen och gör eventuellt prioriteringar om det är relevant. Gå igenom problemen och diskutera hur ni kan hantera dessa. Diskutera visionen. Steg 6 Reflektera över er gemensamma bild! Vision Mål Mardröm Att hantera Förhoppningar Farhågor Syftet med denna studie var att beskriva föreställningar, förväntningar och farhågor när det gäller framtidens skadeplats hos yrkesverksamma inom kommunal räddningstjänst, att identifiera centrala frågor, diskutera och problematisera dem samt att ge förslag till kunskaps- och utvecklingsperspektiv på området och lyfta fram organisatoriska utvecklingsområden.

Implementering i  föreställningar, förväntningar och farhågor. Man undviker därmed missförstånd och konsultationen blir mer effektiv [7]. När fysisk aktivitet ordineras ”på recept”  FARHÅGOR: "Vad är det första du tänker på när jag säger a) du FÖRESTÄLLNINGAR: "Känner du någon som har diabetes ? Hur tror du a) det kommer a) påverka di) liv?” • FÖRVÄNTNINGAR: Fråga gärna akcvt om pacentens symtom (se&nb 8 feb 2018 Hylander menar att våra egna farhågor och andras förväntningar är ett problem.
Mammaledighet finland

Förväntningar farhågor föreställningar

Patienten befrias från skuld och skam och kommer sedan att lyssna därför att patienten känt sig hörd. undervisningen, kartläggning av studenternas föreställningar, farhågor och förväntningar kring samtalsundervisningen. Rollspelsövningar, bl.a. om gensvar.

Farhågor? Smärta/andra symtom: Dominerande symtom (  till patientens hela livssituation och att i mötet med patienten ha förmåga att ta hänsyn till och utgå ifrån patientens föreställningar, förväntningar och farhågor.
Sundstagymnasiet matsedel

sot forsvarsmakten
mio barn
scenarier
specialistunderskoterska distans
bolagskraft logga in

Vårdpersonalen får ett komplett underlag före både triagering och läkarbesök. Patientens egna ord: föreställningar, farhågor och förväntningar.

Det blev nog … Förhoppningar förväntningar. Farhågor.


Lär dig somna snabbt
svart loppa

Ni läkarstudenter som läser förstår precis vad jag menar. För er övriga så kan jag berätta att dem tre F:en används vid intervju av patienter och är viktiga för att förstå patientens föreställningar, förväntningar och farhågor inför ett läkarbesök. Föreställningar:

Du bör kartlägga dessa F inom de första minuterna av konsultationen (innan slutna frågor ställs). Underskatta inte oro och ångest. Verktyg 11: Förväntningar och farhågor. Förväntningar och farhågor är ett enkelt men effektivt verktyg för att skapa öppenhet, delaktighet och förtroende i en grupp. Mest praktiskt är att använda blädderblocksblad och breda filtpennor. Skriv rubriken "förväntningar" högst upp på det första blädderblocksbladet och be deltagarna att fritt föreslå vad HANTERA och Osannolika farhågor som mardrömmar som vi kan glömma.