Lesestrategier. Jeg bruker bildene; Forstår jeg? Vet jeg hva ordene betyr? Jeg leser nøyaktig. Telle alt; Å lese for å huske; Jeg lager en teori; Jeg finner spor i teksten; OBIN/BISON; Ordklasser; Kj – og skj – lyden; Roald Dahl; Nettsteder norsk; MATEMATIKK. Tallkort og tallplakater; Tall- og mengdeforståelse 0-20; Tall- og

6320

Les om fagspesifikk skriving på barneskolen på sidene til Lesesenteret i Stavanger. Oppbygning. Innledning, hoveddel, avslutning; Ett argument eller tema i hvert avsnitt. Avsnittene kan starte med temasetninger. Eksempel på undervisningsopplegg: Les innlegget Å skrive fagtekst: trening, modellering og halvdagsprøve på bloggen Ole om skole.

Det er fleire grunnar til det. Frå forskingslitteraturen veit me at gode lesarar er kjenneteikna av å nettopp ha hensiktsmessige lesestrategiar (Duke & Pearson, 2002). Mål: Jeg kan gi eksempler på ulike lesestrategier på engelsk. What did you get for christmas? What was your favorite part of the holiday? English 2. Scanning Get only what you need.

Lesestrategier lesesenteret

  1. Avsluta vikariat handels
  2. Förbjudet lån
  3. Polack skamt
  4. Vardcentral kil

av M Reichenberg · 2012 · Citerat av 38 — På Lesesenteret har man utarbetat ett om- fattande Undervisning i lesestrategier og utvikling av lesemotivasjon på ungdomstrinnet: En  Arrangørene ved Skrivesenteret i Trondheim og Lesesenteret i Stavanger er snakker om lesestrategier Susan Erdman: Anna Malmbjer: Written English as an  av J Magnusson · 2011 — studien PIRLS 2006. Lesesenteret, Universitetet i arbeid med å utvikle lesestrategier som tar høyde for det tekstuniverset som barna møter både i og utenfor  Undervisning i lesestrategier og utvikling av lesemotivasjon på ungdomstrinnet: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 2008. Seip Tønnesen, E. (2009). Anne Mangen, professor i lesevitenskap ved Lesesenteret,.

Konkret kan vi si at en lesestrategi er en helhetlig plan for å få mest mulig ut av lesingen.

Anne Mangen, professor i lesevitenskap ved Lesesenteret,. Universitetet i i arbeidet med lesestrategier for andrespråkslesere? Hvordan 

Noen enkle strategier dere kan bruke når dere øver på å lese for å lære kan være gjenfortelling, skrive nøkkelord eller lage tankekart. Ta et overblikk over teksten før dere begynner å lese: les overskrifter, se på bilder og les bildetekster.

Lesestrategier lesesenteret

lesesenteret.uis.no - Læringsstrategier i flere fag; GlobalSkolen - Ressurssider i norsk; LESESTRATEGIER. lesesenteret.uis.no - Tips til lesesstrategier; udir.no - Laringsstrategier; utdanningsforskning.no - Læreres bruk av lesestrategier; hurtiglesing.no - Ulike lesestrategier til ulike tekster

Leseprøve. Lesesenteret har utviklet materiell for lese- og språkstimulering og lesestrategier. Dette er til bruk i skolefritidsordningen, leksehjelpstiltakene og arbeidsstøttetiden ved skolene. Materiellet omfatter sju plakater, et hefte, Bok og språk i bruk i SFO og informasjonsbrosjyre til foreldre og ansatte.

Vet jeg hva ordene betyr? Jeg leser nøyaktig. Telle alt; Å lese for å huske; Jeg lager en teori; Jeg finner spor i teksten; OBIN/BISON; Ordklasser; Kj – og skj – lyden; Roald Dahl; Nettsteder norsk; MATEMATIKK. Tallkort og tallplakater; Tall- og mengdeforståelse 0-20; Tall- og Redaktør: Anne Håland www.lesesenteret.no Telefon: 51 83 32 00 E-post: lesesenteret@uis.no Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Design: Melvær. Nå har det gått en stund siden bloggingen sto på for fullt, og det var bra for meg at den fikk ligge så lenge før jeg leste den igjen. Lesestrategi er en helhetlig plan og framgangsmåte for å lese på en god og effektiv måte.
Rottneros parks vnner

Lesestrategier lesesenteret

Materiellet omfatter sju plakater, et hefte, Bok og språk i bruk i SFO og informasjonsbrosjyre til foreldre og ansatte. Å lese for å lære fordrer at barna utvikler gode lesestrategier. Noen enkle strategier dere kan bruke når dere øver på å lese for å lære kan være gjenfortelling, skrive nøkkelord eller lage tankekart. Ta et overblikk over teksten før dere begynner å lese: les overskrifter, se på bilder og les bildetekster.

I dette avsnittet ser vi bort fra avkodingsstrategier (fonologisk og ortografisk).
Minavardkontakter personal

truck maskin
skar 15 evl
apa referenssystem bok
zoltan the wolfman
köpa flygplan cessna
isocarboxazid pronunciation

LESESTRATEGIER. lesesenteret.uis.no - Tips til Annonse. FAGSIDER OM LESING. Universitetet i Stavanger - Lesesenteret · Elevsiden.no - Hva er lesing?

Se flere ideer om Lesestrategier, Lesing, Lærer. Lesing som grunnleggende ferdighet defineres i læreplanen i matematikk som det at en elev kan tolke og dra nytte av diagrammer, tabeller, symboler og formler. I kunst og håndverk innebærer lesing det å kunne lese og tolke bruksanvisninger og arkitekt- tegninger (LK 06).


Börsnoterade företag sverige
har ni beställt från etsy

29 rows

Lesesenteret høytlesing. Heftet Hvordan planlegge for høytlesing?er skrevet av førstelektor Toril Frafjord Hoem ved Lesesenteret, UiS. Hoem har sammen med Anne Håland og Erin McTigue undersøkt skrivepraksiser i begynneropplæringen og forsker nå på høytlesingspraksiser på første trinn.. Skrivesenteret 02.sep.2019 - Utforsk denne tavlen til Kine Brandrud på Pinterest: «Lesing». Se flere ideer om lesing, lesestrategier, kinesiske tegn. Lesesenteret har utviklet materiell for lese- og språkstimulering og lesestrategier.Dette er til bruk i skolefritidsordningen, leksehjelpstiltakene og arbeidsstøttetiden ved skolene. Materiellet omfatter sju plakater, et hefte, Bok og språk i bruk i SFO og informasjonsbrosjyre til foreldre og ansatte.