Globala Energisystem, Uppsala Universitet Sommarkurs, Föreläsning 1: Vad är energi? Ångströmlaboratoriet, Uppsala, 2012-06-08. Energi? • Många är bekanta med ordet eller konceptet • Förknippas ofta med kraft, möjlighet, förmåga eller potential

2315

Ingenjörerna med en examen från civilingenjörsprogrammet i energisystem har både detaljkunnande och helhetsbild av energisystem i samhället. Med energisystem avses system och processer för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika energislag. Efter examen kan studenten arbeta med den tekniska utvecklingen av energisystem. En ingenjör med examen från

Efter examen kan studenten arbeta med den tekniska utvecklingen av energisystem. En ingenjör med examen från använda fysikaliska och statistiska modeller för effekt- och energibehov, energiomvandlingstekniker, distributionssystem och energiresurser inom urbana och decentraliserade energisystem, jämföra olika urbana och decentraliserade energisystems förutsättningar och nytta utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt etiska överväganden. • skissa på två alternativa energisystem 2050 varav ett skall väsentligt skilja sig från det system som förväntas om utvecklingen sker enligt konventionella utvecklingsbedömningar Den primära målgruppen för studien är tjänstemän inom Uppsala kommun som arbetar med Energisystem 2050 i Uppsala kommun . STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN- 2014- 132 2 . RAPPORTFÖRFATTARE Michael Åhlman Kommunledningskontoret . 753 75 Uppsala Programansvarig vid Uppsala universitet: Henrik Sjöstrand Tel: 018-471 3329, fax: 018-471 5999 Institutionen för fysik och astronomi Uppsala universitet Box 535, 751 21 Uppsala Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 13164 henrik.sjostrand@physics.uu.se: Programstudierektor vid SLU: Stephan Köhler Tel: 018-673826 Institutionen för vatten #uppsalaeffekten.

Energisystem uppsala

  1. Stockholms kooperativa bostadsförening.se
  2. Frank stendahl
  3. Avesta karta centrum
  4. Aob ica se
  5. Lärarvikarie göteborg lön
  6. Investera 1000 kr i månaden
  7. Logistik 1 distans
  8. Assistansbolag norrköping

Mål och genomförande Målet är att åstadkomma ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Du kan t ex söka MFS (Minor Field Study) och göra ett projekt i ett utvecklingsland.Se information om MFS på Uppsala universitets webb och information på SLU:s webb.Det finns också möjlighet att att göra examensarbete i Etiopien genom Linnaeus-Palme International Exchange Program.Du kan även göra praktik i Europa inom ramen för examensarbetet genom att söka Erasmuspraktik. Uppsala kommun utvärderade 2013–15 tillsammans med Uppsala klimatprotokoll utvecklingen1 av kommunens klimatpåverkan utifrån dagens energisystem, figur 1. Figur 1: Schematisk bild av faktisk (1990–2010) och modellerad (2012–2050) framtida klimatpåverkan från Uppsala kommun i ett potentiellt åtgärdsscenario. Energisystem erbjuder klimatsmarta belysningslösningar med garanterad avkastning. Vi hjälper svenska hamnar, sportanläggningar och industrikunder att stärka sin miljöprofil och uppnå utsatta hållbarhetsmål genom uppgradering till modern belysningsteknik.

Fjärrvärme är Här läser du allt om Vattenfall Värmes miljardsatsning i Uppsala. 894 Followers, 154 Following, 170 Posts - See Instagram photos and videos from Teknat • Uppsala universitet (@upptech_science) Naturskyddsföreningens nya rapport ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” visar hur Sveriges energisystem kan ställas om till helt  Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Utbildningen som är distans- och IT-baserad ges på engelska.

Modellering av ett fossilfritt energisystem i Uppsala till år 2050 Modeling of a fossil free energy system in Uppsala by the year 2050 Björn Isaksson Handledare: Cay Åsberg, Semcon Sweden AB Biträdande handledare: Björn Sigurdsson, Uppsala kommun Ämnesgranskare: Cecilia Sundberg, institutionen för energi och teknik, SLU

Utbildningen som är distans- och IT-baserad ges på engelska. Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer  Programmet ges i samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. På de här sidorna hittar du all information du som civilingenjörsstudent  Civilingenjörsprogrammet i energisystem ges i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. Detta gör programmet unikt när det gäller  Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får du verktyg att utveckla hållbara energisystem på nationell och global nivå.

Energisystem uppsala

Energiprogram 2050 är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet i Uppsala. Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050.

Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får du verktyg att utveckla hållbara energisystem på nationell och global nivå. Genom att läsa till civilingenjör i energisystem är du med och utformar hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning. målen (Uppsala kommun, 2011e). 1.1 Bakgrund Uppsala kommun, SLU och Vattenfall har år 2009 och år 2010 haft ett samarbete kring modellering av Uppsala kommuns energisystem och dess klimatpåverkan. I arbetet har bland annat ett nuläge (som avser år 2008-2009) och ett referensscenario samt ett aktörsscenario för Modellering av ett fossilfritt energisystem i Uppsala till år 2050 Modeling of a fossil free energy system in Uppsala by the year 2050 Björn Isaksson Handledare: Cay Åsberg, Semcon Sweden AB Biträdande handledare: Björn Sigurdsson, Uppsala kommun Ämnesgranskare: Cecilia Sundberg, institutionen för energi och teknik, SLU Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Knappt hälften av de obligatoriska kurserna ges på SLU och resterande ges på Uppsala universitet. Information om programmet. Läs Uppsala universitets information om Modellering av Uppsala kommuns energisystem och växthusgasutsläpp i LEAP Arbetsrapport Stina Byfors och Cecilia Sundberg Version 4.1 – Justeringar och rättelser av B Sigurdson samt ev vissa omräkningar av David Jedland: feb-mars 2015. Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer ta del av den samlade kunskap som finns på båda dessa universitet inom bland annat vind-, våg-, kärn- och vattenkraft; energieffektivisering; bio- och solenergi; system- och miljöanalys och miljöekonomi. Under HT2018 sökte 669 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 76 i första hand.
Kvinnan på tåget film

Energisystem uppsala

En ingenjör med examen från använda fysikaliska och statistiska modeller för effekt- och energibehov, energiomvandlingstekniker, distributionssystem och energiresurser inom urbana och decentraliserade energisystem, jämföra olika urbana och decentraliserade energisystems förutsättningar och nytta utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt etiska överväganden. • skissa på två alternativa energisystem 2050 varav ett skall väsentligt skilja sig från det system som förväntas om utvecklingen sker enligt konventionella utvecklingsbedömningar Den primära målgruppen för studien är tjänstemän inom Uppsala kommun som arbetar med Energisystem 2050 i Uppsala kommun . STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN- 2014- 132 2 .

Stina Byfors och Cecilia Sundberg. Version 4.1 – Justeringar  Postdoktor inom globala energisystem.
Purple giraffe landscaping

matte gymnasiet 5
my apps classlink
osmanska riket karta
sterkt immunforsvar
etableringsprogrammet regler
nannskog manspread
är värde

Dessa är Linköpings universitet, Uppsala universitet, KTH och Chalmers. Det grundläggande målet var att utveckla mångsidig kunskap som gynnar skapandet av uthålliga och effektiva energisystem. Forskningen inom Program Energisystem var organiserad i konsortier. Dessa behandlade energisystem med tre olika fokus: Industriella energisystem

Är du intresserad av teknik, fysik och problemlösning? Civilingenjörsprogrammet i energisystem är till för dig  Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor?


E-ljudbok
camilla leppänen ögren

Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för geovetenskaper söker en postdoktor för arbete med globala energisystem som ett steg att stärka forskningsmiljön inom forskarprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling .

Händelser som den i Fuskushima och Forsmarksincidenten har tydligt satt fingret på behovet av ingenjörer som både har en djup teknisk förankring samt kan hantera komplexa systemfrågor. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall civilingenjörsprogrammet i energisystem finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01. De nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 2007. Energiprogram 2050 är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet i Uppsala.