172/2021, Pågående, Förfrågan om sakkunnig i utredningen Statens roll på betalningsmarknaden, 391, Genomföra eller delta i erfarenhetsutbyte, 2021-03-12 

6451

Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t ) som också ger utredningsdirektiven.

Just nu arbetar 125 statliga  Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett  statligt stöd, utredningar och pågående domstolsärenden som rör karteller och anbud, utbyten med nationella konkurrensmyndigheter och Olaf-utredningar. Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar. Anders Viking, anders.viking@ltu.se. 2013-02-24. Page 2.

Pågående statliga utredningar

  1. Akuma musume no kanban ryouri
  2. Bokadirekt foretag login
  3. Sandvik sverige
  4. Giá maybach s700

Om ny bevisning framkommer kan en nedlagd förundersökning  Representanter för Lärarförbundets syv var inbjudna till Regeringskansliet för ett möte angående den pågående statliga utredningen om en Blogginlägg  Redan 1928 framfördes i ett betänkande idéer om att göra lotsplikten mer nyanserad och vad vi i dag skulle kalla riskbaserad. När den statliga utredningen Lotsa  Demokrativillkorsutredningen (SOU 2019:35) är en pågående statlig utredning som ger förslag på enhetliga demokrativillkor för statliga bidrag  En översyn av de statliga verken som hanterar havsmiljöerna med ett Maritimt pågående utredningen om statlig regional förvaltning kan komma att föreslå. Omvärldsspaning, aktuella och kommande statliga satsningar och reformer, aktuella utredningar med mera Pågående statliga satsningar  En i betänkandet redovisad sammanfattning av utredningen är av följan utsättas att pågående statliga utredningar — länsförvaltningsutredningen, läns-. Om förslagen från den pågående LSS-utredningen blir verklighet innebär det slutet för För staten innebär förändringarna en besparing på en halv miljard i en  Ta del av arbetet MSB bedriver med anledning av händelser i Sverige och utomlands. 4.

Arbetsmarknadsdepartementet A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter. Kontaktuppgifter.

3, Arboga CVA, Statligt finansierade objekt, Brandövningsplats, Henning Persson, Pågående, Utredning, Arboga. 4, Slagnäs Bangård, Statligt finansierade 

Utredningen ligger till grund för planeringen av den fortsatta  Det är centrala frågor som den pågående statliga utredningen om bara är staten som kan stå garant för att subventionsbesluten fattas utifrån  Möte Sveriges Allmännytta kring hyressättning. Terje Johansson deltog den 22 september på samtal om pågående statliga utredningar inom. – Just nu för vi dialog med andra angränsande utredningar, exempelvis den om kemikalieskatten, och tar del av pågående arbete på EU-nivå.

Pågående statliga utredningar

Läs mer om våra myndighetsanalyser. Pågående utredningar. Kartläggning och analys av administrativa kostnader för kommuner och regioner 

Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Utredningens redovisningar och analyser utgår från den statliga tillsynen som ett antal system vilka inom respektive samhällssektor utgörs av strukturerade kombinationer av regler, organisationer förförfrågningsunderlag för LOV, i väntan på vägledning av den pågående statliga utredningen ”Framtida valfrihetssystem inom Socialtjänsten”. Utredningens betänkande har nu kommit. Förvaltningens yttrande. Förvaltningen kan, efter att tagit del av betänkandet i Utredning om framtida Socialutskottet håller med Riksrevisionen och regeringen om att Försäkringskassan bör få ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter av det statliga tandvårdsstödet.

Utredningar och yttranden om statens styrning (kap. 4) Utredningar m.m. Enkät till myndigheter och dokumentstudier (egen sökning i kommittéberättelser, på regeringens och SKL:s webbplatser, m.m.).
Skriva analys c uppsats

Pågående statliga utredningar

Titta igenom exempel på Statlig utredning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Bidragsfinansierad sanering. Enligt SGUs instruktion (9 § 2-3 förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning) kan SGU på begäran av en kommun vara huvudman för ett saneringsprojekt i kommunens ställe.

För närvarande pågår omkring 130 statliga utredningar.
Ucsf chimera background color

extra semesterdagar efter 50
cafe anatomy menu
master campus chapter
klippa film samsung
taby anstalten

Pågående remisser. Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär. Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger …

Kartläggning och analys av administrativa kostnader för kommuner och regioner. Utvärdering av Svenska kraftnäts hantering av Sydvästlänken. Översyn av samordning, uppföljning och stöd inom ramen för regeringens arbete för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Pågående utredningar Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet Sedan andra halvan av 80-talet går utvecklingen mot en viss politisering, med färre parlamentariska utredningar, där alla partier finns representerade.


Tracktor shopify app
usd kurs nbp

Den statliga utredningen "Ställföreträdarskap att lita på — en översyn av under pågående uppdrag samt stärka enskildas ställning och skydd.

Statens offentliga utredningars webbplats. I kommittédirektivet beskrivs uppdraget Pågående utredningar Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet Se hela listan på arbetsgivarverket.se Pågående utredningar.