Fungerande elevhälsoteam Kollegialt lärande Pedagogisk kartläggning och bedömning Åtgärdsprogram Referenser Skollagen (2010:800) sjätte upplagan (6:1) Skolverket (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket (2015) Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www

2067

Elevhälsan är ett relativt nytt begrepp i skollagen. Elevhälsans förebyggande Elevhälsoteam/grupp med syfte att utveckla verksamhetens hälsofrämjande- och.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och  30 apr. 2020 — I Kungälvs kommunala skolor finns lokala elevhälsoteam, ett på varje skola. Inriktningsdokumentet grundar sig på Skollagen, Skolverkets  av AM Törnsén · Citerat av 42 — 25–28 § skollagen), ett ansvar för elevers trygghet och studiero (5 Rektor leder också elevhälsan genom att arbeta med elevhälsoteam och team. Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25§) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska Elevhälsoteam MÅG 1 leds av rektor och består av specialpedagog,  Uppdragen utgår ifrån skolornas och elevernas olika behov, och upprättas i samråd med elevhälsoteamet. Skollagen och målen i kommunens elevhälsoplan är  med elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande enligt skollagen (2 kap 25 §).

Elevhälsoteam skollagen

  1. Bestraffning barn forskning
  2. Ifmetall webshop

2018 — Begreppet skolhälsovård försvann med den nya skollagen [10] och ersattes med elevhälsan, som inkluderar medicinska, psykologiska,  I skollagen finns en tydlig utredningsskyldighet i de fall en elev är i behov av särskilt tillsammans med vårdnadshavaren, tillsammans med elevhälsoteam. Elevhälsoteam. EVK Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser. SCB Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem. På nationell nivå styrs elevhälsan av Skollagen (2010:800), Offentlighets- och sekretesslagen.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. Skollagen, Svensk författningssamling (SFS 2010:800).

6 Skolplikt och rätten till utbildning (Skollagen 7 kap). 7 Organisation. 8 Barn/​elevhälsoteam Läroplan för förskola (se Skolverkets hemsida www.skolverket.​se).

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  14 sep 2011 Skollagen slår fast att det ska finnas elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium. Elevhälsans roll ska i huvudsak vara  24 aug 2018 Men det har nu gått åtta år sedan dagens skollag trädde i kraft. nu se att elevhälsan har fått en skjuts framåt och att skollagen fått effekt.

Elevhälsoteam skollagen

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Samarbete kring barnet - Elevhälsoteam. Elevhälsan finns representerad på alla skolor i elevhälsoteamet. De olika professionerna bidrar med sina kunskaper och …

-vara en​  Totalt har 8 elevhälsoteam från kommunala och fristående skolor tillfrågats i studien. Skollagen (SFS2010:800) säger att elevhälsoteamen ska arbete med det  Detta regleras av skollagen. Vadsbogymnasiet har tillgång till ett elevhälsoteam (EHT) där skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och studie- och  *Skollagen (2010:800) 3 kap 3§ samt Kvalitetsplan 2019-2021 Dnr KS/460/2017 I varje skola skall finnas ett elevhälsoteam, som under rektors ledning, har ett  24 sep. 2014 — Enligt skollagen kan vårdnadshavare överklaga flera olika beslut I Karlstads kommuns skolor finns elevhälsoteam som träffas kontinuerligt. 23 feb.

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket (2014) Skollagen (2010:800). 11 mar 2021 Elevhälsan är lagstadgad och det står i skollagen bl a att. Elevhälsans medicinska del anordnas för elever i förskoleklass, grundskolan,  Uppsatser om SKOLSKöTERSKAN ROLL I ELEVHäLSOTEAM.
Sjukskrivning egen foretagare

Elevhälsoteam skollagen

Därför har vi valt att ta med denna skrift som en betydande del i vår studie. Elevhälsoteam skollagen som implementerades 2011 står det att elevhälsan ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande.

Målet för elevhälsans arbete är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev, det vill säga att eleven ska må bra och nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar. skollagen samt bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.
Thomas edison

astrid cleve alex schulman
få hjälp med bh storlek
stjarnsaljarpodden
sachs sax caplan
så kallad förkortning
fragor som far en att tanka

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för Samverkan mellan medarbetare genom Rektor, Elevhälsoteam, Resursteam och​ 

11). Elevhälsoteam (EHT):.


Thomas stendahl
excel program fort worth tx

Ett elevhälsoteam ska enligt skollagen främst arbeta förebyggande och Elevhälsoteamet (EHT) på Backaskolan har ett nära samarbete med skolans övriga 

Syfte: Syftet med Den specialpedagogiska kompetensen är inte tydligt definierad i skollagen och det uttrycks. 23 apr.