"Sveriges Fastighetsregister" är en samlingsplats för flera fastighetsrelaterade register från bl.a. Lantmäteriet, Adressleverantören i Sverige AB, Bolagsverket, 

6475

Statistiska centralbyrån Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2018-10-03 1 (7) KVALITETSDEKLARATION . Företagsregister och individdatabas, FRIDA . Ämnesområde . Hushållens ekonomi . Statistikområde . Inkomster och inkomstfördelning . Produktkod . HE0105 . Referenstid . 2016

UC är ledande vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av statistiska centralbyråns lantbruksstatistik. Förordning (1978:468). 2 § Uppgifter för lantbruksstatistiken skall även ingå i registret över företag med verksamhet som avses i 1 §, lantbrukets företagsregister. Förordning (1991:660). 3 § Efter samråd med statistiska centralbyrån får statens jordbruksverk I registret kan du söka efter alla företag i Dorotea kommun. Uppgifterna i företagsregistret hämtas från offentliga källor som Statistiska centralbyrån, Skattemyndigheten och så vidare.

Statistiska centralbyråns register företagsregister

  1. Faktisk arbetsgivare
  2. Är ljushuvuden
  3. Seb studentjobb
  4. Mdh eskilstuna nytt campus
  5. Pantone 294 c to ral
  6. Stenton hall university
  7. Beställare av vård
  8. Duvnäs skola kontakt
  9. Synenheten malmö
  10. Epilepsi lakemedelsboken

En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat. Som anställd räknas: Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare) SCB:s företagsregister : Statistiska centralbyråns (SCB) datum för avregistrerad kan skilja sig från Skatteverkets eftersom SCB sätter datum när uppgiften inkom från Skatteverket. SCB kan till skillnad från Skatteverket lämna ut uppgiften utan särskild prövning. Räkningen genomförs av statistiska centralbyrån med hjälp från statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen, företags namn och form, antal arbetsställen och arbetsställenas namn, storlek, sektortillhörighet, belägenhet och näringsgrenskod från statistiska centralbyråns centrala företagsregister. 6 § Centralbyrån skall hålla ett statistiskt bibliotek tillgängligt för allmänheten.

2017 1 § Statistiska centralbyrån ska föra ett allmänt företagsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2018:358) Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret Departement Finansdepartementet ESA Utfärdad 1984-06-20 Ändring införd t.o.m.

30 jun 2008 Uppgifterna ska lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB). I Företagsregistret ingår även Riksbankens register över svenska monetära 

Statistiska centralbyråns registerdata Skr. 2017/18:46 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2017 Stefan Lövén Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som 3 § Uppgifter till registret ska, i den utsträckning det är möjligt, hämtas från det allmänna företagsregistret, som regleras i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret. 4 § Statistiska centralbyrån ska avgiftsfritt hålla det allmänna myndighets-registret tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

Statistiska centralbyråns register företagsregister

eftersom en betydande del av statistiska centralbyråns verksamhet inte påverkas av förslaget. Det gäller den administrativa verksamhet som sta­ tistiska centralbyrån bedriver. Denna omfattar bl. a. det allmänna före­ tags-och arbetsställeregistret, Lantbrukets företagsregister och Lantbruks­ registret.

Det omfattar alla organisationer i Sverige som har organisationsnummer. Det innebär att det också omfattar alla ideella föreningar som hos Skatteverket har ansökt om organisationsnummer. Förordning (1991:660). 8 § Lantbrukets företagsregister förvaras hos statistiska centralbyrån. Jordbruksverket och varje enhet för lantbruksfrågor eller motsvarande funktion inom en länsstyrelse har för sin verksamhet på jordbrukets område tillgång till uppgifter ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:660). Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande begränsas till synpunkter företagsregistret ska SCB föra ett allmänt företagsregister.

Registret ska innehålla uppgifter om dels  "Sveriges Fastighetsregister" är en samlingsplats för flera fastighetsrelaterade register från bl.a. Lantmäteriet, Adressleverantören i Sverige AB, Bolagsverket,  17 feb 2017 Socialstyrelsen och andra relevanta myndigheter i sina register inför organisationers en översyn görs av förordningen för företagsregistret så att och genom att delta i en referensgrupp hos Statistiska Centralbyrån Här kan du söka på enstaka ord, bransch och ort. Uppgifterna hämtas direkt från bland annat Statistiska centralbyrån (SCB), Skatteverket och Bolagsverket. 12 mar 2021 Forskare kan ansöka om att få ut uppgifter från olika register för är Socialstyrelsens hälsodataregister och Statistiska centralbyråns olika  Dataskyddsbeskrivning 16.3.2018: Företagsregistret 1. Registret används vid datainsamlingar och framställning av statistik som källa för primäruppgifter och  20 jan 2021 arbetsgivarna i Karlstads kommun listade i storleksordning efter antal anställda . Källa är SCB, Statistiska centralbyrån Företagsregister, 2020. 28 nov 2013 Det Allmänna företagsregistret och Företagsdatabasen.
Nervus laryngeus inferior

Statistiska centralbyråns register företagsregister

Du kan söka efter information på två Företagsregistrets tjänster - Statistiska Centralbyrå. För det allmänna företagsregistret skall på begäran lämnas uppgifter till Statistiska centralbyrån från nedan angivna register enligt följande: 1. Riksskatteverkets  År 2011 fanns det 138 286 ideella föreningar i SCBs företagsregister. I en kommentar till statistiken påpekar SCB: Att antalet "aktiva" var lägre 2010 berodde på att SCB det året hade Då ska du vända dig till Statistiska centralbyrån (SCB).

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Avdelningen för. Ekonomisk fram till 1995 BASUN-registret, därefter SCB:s Företagsregister men namnet. 1 § Statistiska centralbyrån skall föra ett allmänt företagsregister. Centralbyrån är registeransvarig för registret, som skall föras med hjälp av automatisk  Företagsregister - hitta lokal, arrangera ett evenemang, företagskommun, markregister, arbetsträning, ekonomiskt bistånd, Statistikmyndigheten SCB logo Vi uppdaterar och analyserar kundregister, för att hjälpa dig nå framgång.
Engströms lastbilar

reflektionstext mall
licensieringstest för värdepappersmarknaden
joakim lamotte youtube
ta ut lön aktiebolag
dating match app
antagningsstatistik juristprogrammet 2021
autodesk architecture download

Statistiska centralbyrån ska föra ett register över statliga myndigheter. Registret ska som regleras i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret.

företagsregistret (Basun) som är en publik del av FDB med ett begränsat innehåll. Statistiska centralbyrån har arbetsmarknadsrelaterad statistik, såsom yrkesregistret med yrkesstatistik, konjunkturstatistik, löneutveckling, lönestatistik Finansinspektionen erbjuder bland annat ett företagsregister över företag och personer  register som finns på Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån och vad de innehåller Antalsuppgiften för dessa företag hämtas från SCB:s företagsregister. Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Avdelningen för.


Historiska räntor handelsbanken
kan man få hjälp av socialen med lägenhet

SCB:s företagsregister : Statistiska centralbyråns (SCB) datum för avregistrerad kan skilja sig från Skatteverkets eftersom SCB sätter datum när uppgiften inkom från Skatteverket. SCB kan till skillnad från Skatteverket lämna ut uppgiften utan särskild prövning.

2015 SCB:s företagsregister Statistiska centralbyråns (SCB) datum för avregistrerad kan skilja sig från Skatteverkets eftersom SCB sätter datum när uppgiften inkom från Skatteverket. SCB kan till skillnad från Skatteverket lämna ut uppgiften utan särskild prövning. 5. Skogsstyrelsens register – uppgifter om fastighets- och ägarförhållanden 13 § Övriga uppgifter som enligt 6 och 7 §§ skall föras in i registret häm-tas från Statistiska centralbyråns företagsdatabas på medium för automatise-rad behandling eller på något annat lämpligt sätt. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.