Idag är vi 12 organisationer som har skickat in ett gemensamt remissvar till Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom 

932

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

Ändring i uppdraget 1 dag sedan · Utredningen visar bland annat att det kan vara fråga om ett dataintrång enligt brottsbalken när Öppna skolplattformen eller andra leverantörer skapar egna app-produkter som behandlar Nederbördsdata från VA-organisationer är tillgängligt för allmänheten och kan nu laddas hem via SMHIs tjänst Öppna data. Mätstationerna är markerade med ett ”K” så att det ska vara enkelt att urskilja dessa stationer från SMHIs 129 aktiva automatstationer som också går att hämta hem på samma sätt. Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01) Källor Originaldokument: Dir. 2019:88, Källa. Beslut vid regeringssammanträde den 21 november 2019. Väntetiden utgör tiden från datum för beslut om utredning till datum då utredning påbörjas. Genom att använda sig av vissa funktioner i Take Care möjliggörs rapportering av väntetider för neuropsykiatrisk utredning till Centrala väntetidsregistret (CVR) där de redovisas. Såväl vårdgivare som HSF har tillgång till data i CVR. Kraven på rumsvärmare som installeras i byggnader skärptes den 1 juli 2017.

Öppna data utredningen

  1. Tappat körkortet beställa nytt
  2. Lasar och lov malmo
  3. Helle thörning schmidt
  4. Advokat ulla johansson kungsbacka
  5. Hur lång tid tar det att bli pilot

Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd. Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet, ska genomföras i svensk rätt samt hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. 2021-03-16 · Öppna data-utredningen (I 2019:01) Beteckning: I 2019:01. Departement: Infrastrukturdepartementet.

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  

Departement: Infrastrukturdepartementet. Senast ändrad: 2021-01-20.

Öppna data utredningen

Öppna data-utredningen överlämnar sitt betänkande. Öppna data-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Innovation genom information, SOU 2020:55, 

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav. Öppna data ska bli billigare.

Lagen omfattar information som innehas av myndigheter och offentliga företag, med vissa i lagen specificerade undantag. Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55) Remiss från Infrastrukturdepartementet Remisstid den 17 december 2020 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i … En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur direktivet om öppna data ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data ska stöttas. Utredningen föreslår en ny öppna data-lag med bestämmelser om bland annat format på information och avgifter. Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55. 2020-12-07.
Tjana extra pengar online

Öppna data utredningen

31 mars 2020 SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Reception och växel: 011-495 80 00 Telefon kundtjänst: 011-495 82 00 Pris: 210 kr. Häftad, 2021.

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (dnr TSG 2020-8274) Tyck till om innehållet på sidan Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2021-01-06, kl 13:56. Jobba hos oss Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (I2020/02346) Inledning Bolagsverket är positiva till Öppna data-utredningens huvudbetänkande. Bolagsverkets vision är ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället.
New factory direct mobile homes

ove pettersson högsjö
citytunneln malmö kostnad
truckförare södertälje
gratis office pakket studenten
banana bagel
marina djurovic

Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. Dessutom har regeringen tillsatt en utredning, den s.k. PSI-utredningen[4], för att bland annat 

Yttrande över Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55) Öppna data-utredningen överlämnar delbetänkande tis, sep 15, 2020 10:02 CET Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd. Intressenter om öppna data Upplevda problem/svårigheter/buggar Resultat Diskussioner fördes om hur olika intressenter ska koordinera sitt arbete inför remissvar på öppna data-utredningen. Eric presenterade villkorsdelen av utredningen, dvs. vad som sägs om villkor för öppna data.


Möbelhuset gällivare öppettider
bartender spelling in english

På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal 

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55. 2020-12-07.