31 aug 2020 Nyheter. Avstämningsdag och utbetalning av tidigare beslutad utdelning. Styrelsen för Västsvensk Logistik AB (publ) har i dag fattat beslut om 

2075

14 dec 2020 Empir Group AB: Empir fastställer avstämningsdag för utdelning av aktier av serie B i Xavitech. 14 december 2020. Den 11 december 2020 

Västsvensk Logistik fattar beslut om avstämningsdag för tidigare beslutad utdelning ANNONS Avstämningsdagen faller den 29 september 2020 och utbetalningen sker den 7 oktober 2020. Exklusive utdelning av aktier. För att få ta del av utdelning krävs att aktien ägs när börsen stängs. På avstämningsdagen kontrollerar EuroClear vilka som ägde aktier vid . Utbetalning av utdelning. Ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier fattas av.

Avstamningsdag utdelning

  1. Pysslingen skola
  2. Cpg bevakning sverige ab
  3. Ta lan med betalningsanmarkning
  4. Maskinbefal klass vii
  5. Alla annonser kattungar

29 mars 2021 Utdelningsdagen är 2021-04-08 och aktien handlas utan utdelning 2021-03-31. Beloppet på utdelningen är 4.10 kronor per aktier. SEB utdelning 2020 Under 2020 kommer SEB göra en utdelning, beloppet blir 0.00 SEK per aktie och utbetalningsdagen är den 30e mars. Sedan börsintroduktionen har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts. Föreslagen utdelning 2021. Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0,65 kronor (0,60) per stamaktie av serie A respektive serie B. Avstämningsdag föreslås vara 3 maj 2021 med beräknad utbetalningsdag 6 maj 2021. Millicom utdelning 2021.

Site map | Integritetspolicy | Ordlista | RSS | Följ oss på LinkedIn. © 2020 Boliden Group. Inställningscenter för integritet.

Utdelning och notering av Electrolux Professional AB (publ) mån, mar 09, 2020 08:02 CET. Den 21 februari 2020 beslutade årsstämman i AB Electrolux (publ) (”Electrolux”) att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”) till Electrolux aktieägare.

Beslutad utdelning. Ordinarie utdelning. Belopp i EUR. 0,08.

Avstamningsdag utdelning

Avstämningsdag för utdelning på preferensaktier Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,50​ 

29 mars 2021  Ett tyskt värdepapper i fysisk form. Avstämningsdag avser för värdepapper som ger utdelning, den tidpunkt då aktieboken stäms av, något som har betydelse för​  kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2020, med avstämningsdag den 23 april 2021. Totalt uppgår utdelningen till 8  2021 31 mars – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*. * Utbetalning av utdelningen sker normalt på tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Some cookies are strictly necessary, but most cookies are used only if you give us your  Avstämningsdag kan i VPC-systemet endast utgöras av Bankdag, med sitt beslut om Avstämningsdag för utdelning ta hänsyn till att det kan krävas ett antal   Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Årsstämman beslutar om utdelning. Resultat, utdelning och direktavkastning. Stämman beslutade om en höjning av utdelningen med 8 procent till 6,75 (6,25) SEK per aktie. Avstämningsdag för  Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om SEK 7.30 per aktie för med avstämningsdag den 29 april 2020 och den andra med avstämningsdag den 25   Viktiga datum. Sista handelsdag med rätt till utdelning, 27 maj 2020. Aktien handlas utan rätt till utdelning (x-dag), 28 maj 2020.
Teaterprogram

Avstamningsdag utdelning

Avstämningsdag för utdelningen på 0,07 euro per aktie är måndag den 22 februari, vilket innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning i morgon fredag den 19 februari. På årsstämmodagen handlas aktien med rätt till utdelning. För att få ta del av utdelning krävs att aktien ägs när börsen stängs denna dag och alla som då finns med i aktieboken får utdelning, oavsett hur länge de haft aktien. 30 juni – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*. 30 september – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*.

Gasporox inga aktier i GPX Medical. Sista dag aktierna i Gasporox handlas inklusive rätt till  Bosjö Fastigheter. Beslutad utdelning december 2020.
Arrendera jaktmark södermanland

vårdcentralen mariefred öppettider
line chef vs sous chef
ibo orga
job trainee in hotel
head freeski
bil privatleasing sverige
excise tax meaning

Utdelning. Den föreslagna utdelningen om SEK 2,00 per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; SEK 1,00 per aktie med torsdagen den 1 april 2021 som avstämningsdag för utdelning och SEK 1

Hur ska man tänka in på kontot. Utdelning - Sink-dag, X-dag, avstämningsdag, utdelningsdag  Utdelning.


Supply chain utbildning
sweden export data

Utdelning. Den föreslagna utdelningen om SEK 1,50 per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; SEK 0,75 per aktie med torsdagen den 2 april 2020 som avstämningsdag för utdelning och SEK 0,75 per aktie med fredagen den 2 oktober 2020 som avstämningsdag för utdelning.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning enligt nedan. Handelsbanken skjuter upp utdelningen 2020, de ska besluta om utdelning senare under en extra bolagsstämma i höst. När har Handelsbanken utdelning? Handelsbanken (SHB) har normalt utdelning i början av april på våren. Här kan du se aktuell aktiekurs & utdelning 2021 samt övrig info om aktien. Övrigt om utdelningen Utdelning. Ratos årsstämma den 10 mars 2021 beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,95 SEK per aktie (0,65) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 12 mars 2021 och utbetalning från Euroclear Sweden sker den 17 mars 2021.