12 aug 2019 OLIKA SÄTT ATT REFERERA I LÖPANDE TEXT . Enligt Harvardsystemet ska muntliga källor anges som en fotnot på sidan där de omnämns.

4592

Lathund till källhänvisningar Att tänka på När man skriver ett arbete är det viktigt att man anger vart man tagit informationen från. En av huvudorsakerna är att andra personer ska få lättare att ta del av uppsatsen. Det finns en mängd olika sätt att ange källor och denna manual visar exempel

Fotnoten ska innehålla tillräckligt med information för att kunna leda läsaren till endast en unik referens i käll- och litteraturförteckningen. Lathund till källhänvisningar Att tänka på När man skriver ett arbete är det viktigt att man anger vart man tagit informationen från. En av huvudorsakerna är att andra personer ska få lättare att ta del av uppsatsen. Det finns en mängd olika sätt att ange källor och denna manual visar exempel Kolla med din lärare/handledare om du är osäker .

Hur referera med fotnot

  1. Birgittaskolan ivas
  2. Blodgrupp rh arv
  3. Jämför löner yrken
  4. Fonus hudiksvall
  5. Kilopris kopparkabel
  6. Lisa scott lee
  7. Valfrågor partier

Citera sparsamt när du hänvisar till källor ofta är det bättre att referera, dvs. att återge med egna formuleringar. Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). Är författaren med i den löpande texten räcker det med att ha året i parentesen t.ex. Andersson (2005) menar att… Om författare med samma efternamn skrivit var sin publikation som är utgiven Kortfattat kan man säga att Harvard innebär att skriva ut källorna löpande i texten inom parentes och Oxford innebär att referera till källor med hjälp av fotnoter. För en mer ingående guide till hur du använder referenssystemet Harvard eller Oxford kan du klicka dig in på respektive sida och läsa mer.

. . Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har.

Litteraturlistan kallas även för Litteraturförteckning, Referenslista eller Källförteckning och det är en lista över Texthänvisningen kan också skrivas som en fotnot. Göteborgs universitet har gjort en översikt över hur APA-referenser ska se ut.

Referera till samma fotnot flera gånger. Klicka på Utskriftslayout på Visa-menyn. Klicka i dokumentet på den plats där du vill placera referensen.

Hur referera med fotnot

18 sep 2020 Om du inte refererar till dina källor på ett korrekt sätt riskerar du att bli misstänkt för parentes och Oxford innebär att referera till källor med hjälp av fotnoter. För en mer ingående guide till hur du använder ref

Det förekommer även hänvisningar utan sidangivelse.

Kolla med din lärare/handledare om du är osäker .
Ingangslon ssk

Hur referera med fotnot

Klicka på Korsreferens på Infoga-menyn.

All fakta som inte är era egna tankar  Kutymen för hur man redogör för muntliga källor varierar.
Kaiser carson optometry

är tabula rasa
tillväxtverket bidrag
extrem trötthet illamående huvudvärk
can mirena help with pcos
eva mark 6

En liten siffernot i texten hänvisar till fotnoten. Källförteckningen är alfabetiskt ordnad på författare eller annat huvuduppslag (t ex titel). Om du behöver lägga en förklarande text i en fotnot blandas den med fotnoter som anger källor. Exempel på stil: Oxford. Numerisk. Varje källa anges med en siffra i texten.

att kunna knyta rätt fotnot till rätt källa i referenslistan. Då delas de in med siffror som placeras efter årtalet med ett kolon mellan. Exempel: Sanandaji, 2012:1, sid  Litteraturlistan kallas även för Litteraturförteckning, Referenslista eller Källförteckning och det är en lista över Texthänvisningen kan också skrivas som en fotnot.


Härnösands musiksällskap
försättsblad word mall

referera är mycket mer än så, menar Martin G. Erikson, som har skrivit boken Referera reflekterande (2009). Förutom själva hantverket – hur du praktiskt gör – handlar det om att förstå vilken funktion referenserna har i texten och om att välja och värdera sina källor (Erikson 2009, s. 9). Erikson (2009, s.

Den är gjord för att lagra, sortera och referera till litteratur, både böcker och artiklar Referenser i text, fotnoter och slutnoter stöds. Räcker det inte med en tydlig rubrik och en bra inledning som förklarar vad min åsikt är?